INFORMACJE


 

PRACE NAUKOWE RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE KONTAKT

 

Artykuły proszę nadsyłać do dnia 31 maja każdego roku na adres: p.ucieklak-jez@ujd.edu.pl

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

 

Informujemy, iż wersją referencyjną (pierwotną) Prac Naukowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, seria „Pragmata Tes Oikonomias”, jest wersja papierowa.

Autorzy nadsyłający teksty do druku proszeni są o dostosowanie ich do wymogów edytorskich Wydawnictwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie - (zob. zasady)

Procedura recenzowania  „Pragmata Tes Oikonomias” została dopasowana do najnowszych wytycznych MNiSW (grudzień 2011).

Wprowadzono publiczne udostępnienie kryteriów kwalifikacji lub odrzucenia artykułów pobierz plik.

Redakcja rocznika wdrożyła tzw. zaporę ghostwriting oraz guest authorship. Po wstępnym zakwalifikowaniu pracy do druku przez redaktorów tematycznych przypisuje  się jej kod identyfikacyjny, obowiązujący  w procesie recenzyjnym. Recenzenci nie znają imiennie autorów recenzowanych prac i podpisują oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Również dla autorów recenzenci pozostają anonimowi (tzw. double-blind review proces).

W przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, metod, narzędzi badawczych i wykonawcą badań) - pobierz plik

Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.).

Autor jest zobligowany do przedstawienia oświadczenia dot. oryginalnego charakteru artykułu naukowego oraz do podania informacji o źródłach finansowania swoich badań, w przypadku gdy nadesłany do „Pragmata Tes Oikonomias” artykuł powstał dzięki uzyskanemu grantowi lub innej formie finansowania nauki.

Informujemy, że proces redakcyjny nad kolejnym tomem jest uruchamiany w październiku każdego roku. Prace edytorskie kończą się w grudniu wraz z ukazaniem się w druku gotowej publikacji.

 

 

 

PRACE NAUKOWE RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE KONTAKT

opiekun strony: Paulina Ucieklak-Jeż