PRACE NAUKOWE


 

PRACE NAUKOWE RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE KONTAKT

 

 

Pragmata tes Oikonomias

 

 

 III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

 

 

   

 

pobierz plik 13,4 MB

 

pobierz plik 3,5 MB

 

pobierz plik 3,6 MB

 

pobierz plik 4,1 MB   pobierz plik 7,5 MB  

pobierz plik 11 MB

  pobierz plik 1,9 MB
                         

X

 

XI

 

XII

               

                   
pobierz plik 3 MB   pobierz plik 3 MB

 

pobierz plik 3 MB

 

             

 

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana

 

wersje elektroniczne czasopism

 

ISSN 2300-2999, rocznik, VI/2012

(stary numer ISSN 1899-2706)
 

Czasopismo dostępne w bazach:

 

ARIANTA
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE
CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

http://dx.doi.org/10.16926/pto.

 

Licencja Creative Commons
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

 

IC Journals Master List 2012
IC=6,31

 

W wykazie czasopism punktowanych MNiSW
Prace naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata tes Oikonomias” uzyskała 8 punktów

 

 

Zakres tematyczny publikacji obejmuje wszelkie aspekty dotyczące transformacji państwa dobrobytu wraz z jego gospodarką wolnorynkową w społeczeństwie dobrobytu.

 

bullet

Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana.

bullet

Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji.

bullet

Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny.

bullet

Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku.

bullet

Regionalne i lokalne aspekty budowania relacji z interesariuszami we współczesnej organizacji.
Tworzenie strategii współpracy nauki z biznesem.

bullet

Zarządzanie organizacją publiczną wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.

bullet

Społeczne i etyczne aspekty rozwoju nauki i przedsiębiorczości w wielowymiarowym ujęciu
współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.

bullet

Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

 

 

PRACE NAUKOWE RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE KONTAKT

opiekun strony: Paulina Ucieklak-Jeż